advies

 • Werk in uitvoering: kleurenvoorstel Amsterdam

  Het kleurenvoorstel voor de galerijflats in Buitenveldert is in uitvoering. Een subtiele en stijlvolle aanpassing wordt zichtbaar.

  2017
  2016

  read more

 • Commissie Ruimtelijk Kwaliteit op de voorpagina van de BN DeStem Roosendaal

  De nieuwe koers die Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft ingezet is positief ontvangen.

  BN DeStem Roosendaal heeft vandaag op de voorpagina een mooi artikel geplaatst over het recente gepresenteerde jaarverslag 2015….

  read more

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Roosendaal

  De gemeente Roosendaal heeft gekozen voor een presentatie nieuwe stijl van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit….

  read more

 • Kleurenplan voor Oldengaarde en Havikshorst Amsterdam

  De Amsterdamse woningcorporatie Stadsgenoot heeft de noodzakelijke schilderwerkzaamheden aangegrepen om de flats aan de Oldengaarde en Havikshorst een nieuwe uitstraling te geven. Bij het maken van een voorstel van de nieuwe kleuren is gezocht naar een versterking van de bestaande ritmiek om zo de architectuur meer tot uitdrukking te laten komen. Bescheiden en stijlvol kleurgebruik was uitgangspunt en wens van Stadsgenoot….

  read more

 • Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Roosendaal

  Per 1 september 2011 heeft de gemeente Roosendaal een nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij vervangt de huidige Welstandscommissie en Monumentencommissie. De gemeente Roosendaal wil naast de nieuwe integrale commissie ook het welstands- en monumentenbeleid herzien. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal betrokken worden bij deze ontwikkelingen.

  De uitdaging van het opstarten en vormgeven van een nieuwe commissie, die integraal gaat adviseren over de ruimtelijke kwaliteit, motiveerde mij om te solliciteren voor een rol in deze commissie. Het heeft me verheugd dat ik benoemd ben als nieuw lid voor de komende 3 jaar.

 • Kwaliteitscommissie Duivenvoorde corridor

  In september 2009 is het kwaliteitscommissie voor de Duivenvoorde corridor van start gegaan. De commissie wordt gevormd door Steven Slabbers (Bosch Slabbers Landschapsarchitecten), Wim Voogt (OKRA), Holger de Kat en Anet Goemans. De taak van de commissie is gericht op het toetsen van de ruimtelijke kwaliteit voor de plannen die in het gebied tussen Leidschendam en Voorschoten worden ingediend.

  Het is een uitdaging om mij voor dit unieke stuk Nederland te mogen gaan inzetten!