Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Roosendaal

Per 1 september 2011 heeft de gemeente Roosendaal een nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Zij vervangt de huidige Welstandscommissie en Monumentencommissie. De gemeente Roosendaal wil naast de nieuwe integrale commissie ook het welstands- en monumentenbeleid herzien. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit zal betrokken worden bij deze ontwikkelingen.

De uitdaging van het opstarten en vormgeven van een nieuwe commissie, die integraal gaat adviseren over de ruimtelijke kwaliteit, motiveerde mij om te solliciteren voor een rol in deze commissie. Het heeft me verheugd dat ik benoemd ben als nieuw lid voor de komende 3 jaar.