10 jaar AGA: prijsvraag Casa Nova (2006)

Concept CASA UNICA

In Casa Unica ligt de nadruk op de
gemeenschap. Door het collectieve gebruik van het gebouw en de verschillende
buitenruimten is er ruimte om meer interactie tussen bewoners te laten plaatsvinden.

read more