Kleurenplan voor Oldengaarde en Havikshorst Amsterdam

De Amsterdamse woningcorporatie Stadsgenoot heeft de noodzakelijke schilderwerkzaamheden aangegrepen om de flats aan de Oldengaarde en Havikshorst een nieuwe uitstraling te geven. Bij het maken van een voorstel van de nieuwe kleuren is gezocht naar een versterking van de bestaande ritmiek om zo de architectuur meer tot uitdrukking te laten komen. Bescheiden en stijlvol kleurgebruik was uitgangspunt en wens van Stadsgenoot.

anetgoemans-oldenhorst amsterdam-zuidas-kleurenplan-2

anetgoemans-oldenhorst amsterdam-zuidas-kleurenplan-1