Uitbouw woonhuis Delft

Vandaag heeft het schetsplan voor de uitbreiding van een woning in de Delft een stap in de richting van realisatie gezet.

Het plan is de welstandscommissie goedgekeurd en gaat verder uitgewerkt worden.
AGA062-SOdef